บอร์ด DOD ไฟเขียว W-2 จำนวน 205 ล้านหน่วย

บอร์ด DOD เคาะ คลอด W-2 จำนวน 205 ล้านหน่วย ระดมทุนสยายปีก ธุรกิจด้านการผลิต – สกัด – จำหน่าย กัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตต้นน้ำ – ปลายน้ำ ที่ครบวงจรระดับต้นๆของประเทศ

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ 102.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 205 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  307.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 0.50  บาท

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 205,000,246 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.10 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 18.00 บาท ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปขยายและต่อยอดธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพร อื่นๆ และยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในส่วนของธุรกิจต้นน้ำ โดยการทำโรงเรือนเพาะปลูก

ส่วนธุรกิจกลางน้ำ บริษัทฯมีแผนทำโครงการโรงสกัดแบบ full spectrum และส่วนธุรกิจปลายน้ำ บริษัทฯมีแผนการลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการจัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการพึ่งพาตลาดของตนเอง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนด้านการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภายใต้การสร้างคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเอง เพื่อใช้กับโรงงานอาหารเสริม โรงสกัด และธุรกิจออนไลน์ และจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต อีกทั้งมีแผน ในการชำระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาวแก่สถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

“แผนขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ในฐานะผู้ผลิต ผู้สกัด และผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ที่ครบวงจรระดับต้นๆของประเทศ”นายธนินกล่าว

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *