สารสกัด CBD เข้มข้น

สารสกัด CBD เข้มข้นชนิดน้ำมัน (Full Spectrum)

80% – 90% CBD | <0.2% THC | สารแคนนาบินอยด์อื่นๆ

สารสกัด CBD เข้มข้นชนิดน้ำมัน (Full Spectrum) ของ สยาม เฮอเบิล เทค มีค่า THC อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะประกอบไปด้วยสาร CBD และ THC แล้ว ยังมี cannabinoid ชนิดอื่น ๆ ในพืชกัญชง เช่น flavonoids และ terpenes เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้จะร่วมกันทำงาน ทำให้ประสิทธิผลของสาร cannabinoid ทั้งหมดสูงมากขึ้น สารสกัด CBD เข้มข้นชนิดน้ำมัน (Full Spectrum) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการนำสารสกัด CBD มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

มาตรฐานคุณภาพ :


สารสกัด CBD เข้มข้นชนิดน้ำมัน (THC-Free)

80% – 90% CBD | <0.1% THC | สารแคนนาบินอยด์อื่นๆ

สารสกัด CBD เข้มข้นชนิดน้ำมัน (THC-Free) ของสยาม เฮอเบิล เทค เป็นการสกัด CBD เข้มข้นชนิดน้ำมันในรูปแบบ Broad Spectrum โดยสาร THC จะถูกสกัดออกด้วยกรรมวิธีเฉพาะของบริษัทฯ โดยสารสกัดที่คงอยู่จะประกอบด้วยสาร CBD ที่มีค่าความบริสุทธ์มากถึง 80% – 90% และ cannabinoid ชนิดอื่น ๆ เช่น terpenes และ flavonoids เป็นต้น ความเข้มข้นของ THC ในสารสกัดชนิดนี้จะถูกสกัดออกจนไม่สามารถตรวจพบได้

มาตรฐานคุณภาพ :

หรือ