สารสกัด CBD บริสุทธิ์

สารสกัด CBD บริสุทธิ์

98% CBD | 0% THC

CBD Isolate เป็นส่วนผสมสำคัญในกลุ่มสินค้าที่มี CBD ผสมอยู่ประเภทต่าง ๆ ในท้องตลาด ทั้งนี้ สยาม เฮอเบิล เทค เป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต CBD คุณภาพสูง โดย CBD Isolate ชนิดผงของบริษัทฯ มีค่าความบริสุทธ์มากกว่า 98% ด้วยกรรมวิธีการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ที่ทันสมัยควบคู่กับการควบคุมคุณภาพในระดับเดียวกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน

มาตรฐานคุณภาพ :

OR