สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดของเหลว

สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดของเหลว

2% – 10% CBD | 0% THC

สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดของเหลว ได้ผ่านกระบวนการ nanoemulsification ทำให้คุณสมบัติในการละลายน้ำในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีความมั่นคงและเสถียรสูงเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำไปละลายในเครื่องดื่มหรืออาหารชนิดเหลวได้อย่างแนบเนียนโดยแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดของเหลวของสยาม เฮอเบิล เทค จึงมีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติละลายน้ำเป็นอย่างสูง

มาตรฐานคุณภาพ :


สารสกัด CBD เข้มข้นละลายน้ำชนิดของเหลว

2% – 10% CBD | <0.2% THC | สารแคนนาบินอยด์อื่นๆ

สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดของเหลว ได้ผ่านกระบวนการ nanoemulsification ทำให้คุณสมบัติในการละลายน้ำในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีความมั่นคงและเสถียรสูงเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำไปละลายในเครื่องดื่มหรืออาหารชนิดเหลวได้อย่างแนบเนียนโดยแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแต่อย่างใด สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดของเหลวของสยาม เฮอเบิล เทค จึงมีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติละลายน้ำเป็นอย่างสูง

มาตรฐานคุณภาพ :

OR