สารสกัด CBD ละลายน้ำชนิดผง

สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผง Boost+ 2x

~ 2% CBD | 0% THC

สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผงของสยาม เฮอเบิล เทค ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีและนวัตกรรม microencapsulation ที่ถูกคิดค้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัด CBD ละลายน้ำ ซึ่งเป็นพันธมิตรของสยาม เฮอเบิล เทค โดย Oleo ยังเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดสินค้า CBD ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ มีเทคโนโลยีเฉพาะในการสกัดให้ CBD ชนิดผงสามารถละลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติของเครื่องดื่มและอาหาร มากไปกว่านั้นเทคโนโลยี microencapsulation ยังช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึม CBD ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมากกว่าการบริโภค CBD โดยทั่วไปกว่า 2 เท่า ทำให้ สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผงของบริษัทฯ เป็นสารสกัด CBD ที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับสินค้าประเภทอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

Powered by :

มาตรฐานคุณภาพ :


สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผง Boost+

~ 1% CBD | 0% THC

สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผงของสยาม เฮอเบิล เทค ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีและนวัตกรรม microencapsulation ที่ถูกคิดค้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัด CBD ละลายน้ำ ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ โดย Oleo ยังเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดสินค้า CBD ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ มีเทคโนโลยีเฉพาะในการสกัดให้ CBD ชนิดผงสามารถละลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติของเครื่องดื่มและอาหาร มากไปกว่านั้นเทคโนโลยี microencapsulation ยังช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึม CBD ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมากกว่าการบริโภค CBD โดยทั่วไปกว่า 2 เท่า ทำให้ สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผงของสยาม เฮอเบิล เทคเป็นสารสกัด CBD ที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับสินค้าประเภทอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

Powered by :

มาตรฐานคุณภาพ :


สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำ ชนิดผง

customize Up to 17% CBD | 0% THC

สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำ ชนิดผงของสยาม เฮอเบิล เทค ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีและนวัตกรรม microencapsulation ที่ถูกคิดค้นในประเทศสหรัฐอเมริกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัด CBD ละลายน้ำ ซึ่งเป็นพันธมิตรของ สยาม เฮอเบิล เทค Oleo เป็นผู้นำในกลุ่มตลาดสินค้า CBD ที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ มีเทคโนโลยีเฉพาะในการสกัดให้ CBD ชนิดผงสามารละลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติของเครื่องดื่มและอาหาร มากไปกว่านั้นเทคโนโลยี microencapsulation ยังช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึม CBD ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นมากกว่าการบริโภค CBD โดยทั่วไปกว่า 2 เท่า ทำให้ สารสกัด CBD Microencapsulation ละลายน้ำชนิดผงของสยาม เฮอเบิล เทค เป็นสารสกัด CBD ที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับสินค้าประเภทอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

Powered by :

มาตรฐานคุณภาพ :

OR