รู้จักเรา

โรงงานของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านคุณภาพระดับสากล

สยาม เฮอเบิล เทค ก้าวไปสู่อีกขั้นของมาตรฐานอุตสาหกรรม ทีมควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตของเรา ประกอบไปด้วยเภสัชกรและวิศวกรมืออาชีพ ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายสิบปีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดในระดับสากล

โรงงานสกัดของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกและมีความอเนกประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ

โรงงานของเราได้รับการรับรองจาก อย. และกำลังอยู่ในกระบวนการรับรองมาตรฐาน EU GMP และ PIC/S

เราให้คำมั่นสัญญาในความโปร่งใสของข้อมูลในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และในความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านราคา