บริการสกัด

บริการสกัด

สยาม เฮอเบิล เทค ให้บริการสกัดด้วยเทคโนโลยี closed-loop cryo-ethanol ที่นำมาจากสหรัฐอเมริกา วิธีการสกัดเฉพาะทางของเราให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและความบริสุทธ์สูง และให้ผลผลิตได้อย่างรวดเร็วกว่ากรรมวิธีทั่ว ๆ ไป เรามีความสามารถในการสกัดสารสกัด CBD ที่หลากหลาย เช่น สารสกัด CBD บริสุทธิ์และสารสกัด CBD เข้มข้น เป็นต้น เพียงคุณส่งมอบช่อดอกกัญชงให้กับเรา คุณจะได้รับสารสกัด CBD ที่คุณต้องการเพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ช่อดอกของคุณจะได้รับการเก็บรักษาด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด

เราเข้าใจในความสำคัญของการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและช่อดอกกัญชง เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เรามีความรู้และความเข้าใจวิธีการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและช่อดอกกัญชงเฉพาะทางจากประสบการณ์จริงร่วมทศวรรษ เราได้นำเทคโนโลยีชั้นนำและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากการใช้งานจริงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสารสำคัญต่าง ๆ ในผลผลิตทางการเกษตรและช่อดอกกัญชงของคุณจะถูกเก็บรักษาให้คงสภาพไว้ตั้งแต่วินาทีที่คุณส่งมอบให้เรา เพื่อนำมาแปรรูปเป็นสารสกัดที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

มาตรฐานคุณภาพ :

OR