การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ระบบคุณภาพ

COA ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

COA ของเราได้รับการพัฒนาให้เข้าใจได้ง่าย ตอบสนองทุกความต้องการจากผู้รับบริการ อาทิเช่น ผู้ปลูก โรงงานผู้ผลิตยาและอาหารเสริม นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การดูแลสุขภาพ หน่วยงานกำกับดูแล และผู้บริโภคที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพ

เราพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุด


รายการตรวจวิเคราะห์

  • การทดสอบปริมาณสารสำคัญ (CBD, THC)
  • การทดสอบปริมาณความชื้น
  • การทดสอบปริมาณโลหะหนัก
  • การทดสอบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
  • การทดสอบเชื้อจุลชีววิทยา
  • การทดสอบตัวทำละลายตกค้าง

ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์เริ่มต้น 1-14 วัน

หากคุณกำลังมองหาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

หรือ

SH Lab ปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดของระบบสากล ISO/IEC 17025

OR